Slavoslovie...

Nu-ţi întoarce faţa de la noi păcătoşii, maica noastră, ci mai ales în ziua pomenirii tale primeşte rugăciunile noastre neputincioase, vino la noi, mângâie-ne pre noi scârbiţii şi ne ajută! Sfântă Xenia, tu eşti grabnica noastră ajutătoare, floarea cea cu bun miros din grădina Raiului, care pururea te rogi pentru noi şi cererile noastre cele spre folos sufletesc le împlineşti!